Impresszum

TOQ Dienstleistungs GmbH

Heinrich-Heine Straße 1

07749 Jéna

Ügyvezető igazgató:

Alexander Valdiek

Kirsten Valdiek

 

Közösségi adószám: DE212655308

Társadalombiztosítási nyilvántartási szám: 04734863

HRB 209904


Telefon +49 (3641) 30962-0
Telefax +49 (3641/ )30962-22

E-mail: info(at)toq-services.de

Felelősségkizárás

1. Az online ajánlat tartalma
A szerző semmiféle szavatosságot nem vállal a rendelkezésre bocsátott információk aktualitásáért, helyességéért, hiánytalanságáért és minőségéért. Alapvetően ki kell zárni azokat a szerzővel szemben felmerülő felelősségi kárigényeket, amelyek a közzétett információk használatából vagy használatának elmulasztásából, illetve hibás vagy hiányos információk használatából eredő anyagi vagy eszmei jellegű károkra vonatkoznak, hacsak a szerző nem követett el bizonyíthatóan szándékos vagy súlyos gondatlanságot.
Az összes ajánlat szabadon választható, és nem keletkeztet kötelezettségeket. A szerző kifejezetten fenntartja magának a jogot, hogy az oldalak egyes részeit vagy a teljes ajánlatot külön bejelentés nélkül megváltoztassa, kiegészítse, törölje vagy azok közzétételét ideiglenesen vagy végérvényesen beszüntesse.

2. Hivatkozások és linkek
A szerző felelősségi körén kívül eső idegen weblapokra való közvetlen vagy közvetett hivatkozások esetén („hiperlinkek”) a felelősség kötelezettsége kizárólag abban az esetben léphetne érvénybe, ha a szerző ismeri az adott oldalak tartalmát, és technikai szempontból módjában állna, továbbá tőle elvárható lenne, hogy a használatot nem jogszerű tartalmak esetén megakadályozza.
A szerző kijelenti, hogy a linkek elhelyezésekor a hivatkozott oldalakon nem volt látható illegális tartalom. A szerzőnek semmilyen befolyása nincs a belinkelt/hivatkozott oldalak aktuális és jövőbeli formájára, tartalmára vagy szerzőségére. Ezért ezennel nyomatékosan elhatárolódik az összes linkként hivatkozott/összekapcsolt oldal összes olyan tartalmától, amelyet a linkek létrehozása után megváltoztattak. Ez a megállapítás a saját internetes kínálaton belül elhelyezett összes linkre és hivatkozásra, valamint a szerző által létrehozott vendégkönyvekben, vitafórumokban, linkgyűjteményekben, levelezési listákon és minden más formájú adatbázisban megjelenő idegen bejegyzésekre vonatkozik, amelyek tartalma kívülről megváltoztatható. Illegális, hibás vagy hiányos tartalmakért és különösképpen az ily módon közzétett információk felhasználásából vagy felhasználásának elmulasztásából eredő károkért kizárólag annak az oldalnak a kibocsátója felel, amelyre a hivatkozás történik, nem pedig az, aki a linkeken keresztül a mindenkori közzétételre csupán hivatkozik.

3. Szerzői és márkajog

A szerző törekszik arra, hogy minden publikációban tiszteletben tartsa a felhasznált képek, ábrák, hanganyagok, videoszekvenciák és szövegek szerzői jogát, saját maga készítette képeket, ábrákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket használjon, vagy licenchez nem kötött ábrákat, hanganyagokat, videoszekvenciákat és szövegeket vegyen igénybe.
Az internetes kínálaton belül említett összes és adott esetben harmadik fél által védett márka- és árujel korlátozás nélkül a mindenkori érvényes márkajogi rendelkezések hatálya alá esik, illetve a mindenkori bejegyzett tulajdonosok tulajdonjogához igazodik. A márka puszta említéséből nem vonható le az a következtetés, hogy a márkajeleket nem védik harmadik fél jogai!
A közzétett, a szerző által készített objektumok szerzői joga kizárólag az oldal szerzőjét illeti meg. Az ilyen ábrák, hanganyagok, videoszekvenciák és szövegek sokszorosítása vagy más elektronikus vagy nyomtatott kiadványokban történő felhasználása nem engedélyezett a szerző kifejezett hozzájárulása nélkül.

4. Adatvédelem

Amennyiben az internetes kínálaton belül lehetőség van személyes vagy üzleti adatok (e-mail-címek, nevek, címek) megadására, a felhasználó ezeket az adatokat kifejezetten önkéntes alapon közli. Az összes felajánlott szolgáltatás igénybevétele és kifizetése – amennyiben ez technikailag lehetséges és elvárható – ilyen adatok feltüntetése nélkül is, illetve anonimizált adatok vagy álnév megadásával is engedélyezett. Az impresszum vagy hasonló adatok keretében közzétett kapcsolatfelvételi adatokat (postacímek, telefon- és faxszámok, valamint e-mail-címek) harmadik felek nem használhatják fel nem kifejezetten kért információk elküldésére. Kifejezetten fenntartjuk annak jogát, hogy e tilalom megszegése esetén az úgynevezett spam mailek elküldői ellen jogi lépéseket foganatosítsunk.

5. A jelen felelősségkizárás joghatályossága
A jelen felelősségkizárás azon internetes kínálat részének tekintendő, amelyből kiindulva erre az oldalra hivatkoztak. Amennyiben a jelen szöveg részei vagy egyes megfogalmazásai nem, már nem vagy nem teljes mértékben felelnek meg a hatályos jogállapotnak, úgy ez nem érinti a dokumentum egyéb részeinek tartalmát és érvényességét.

Képek forrásai:

#73648634 ©industrieblick
#76901095 ©petunyia
#86156627 ©Gino Santa Maria
#105199596 ©Kzenon