Odtlačok Ochrana údajov

Sme radi, že ste navštívili našu webovú stránku a ďakujeme vám za váš záujem o našu spoločnosť a naše výrobky a služby. Ochrana vášho súkromia pri používaní našej webovej stránky je pre nás dôležitá. Preto si prosím všimnite nasledujúce informácie:

1. Ochrana údajov v skratke

Všeobecné poznámky

Nasledujúce informácie poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi, keď navštívite naše webové stránky. Osobné údaje sú všetky údaje, na základe ktorých vás možno osobne identifikovať. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov uvedených pod týmto textom.

Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Spracovanie údajov na tejto webovej stránke vykonáva prevádzkovateľ webovej stránky. Jeho kontaktné údaje nájdete v tiráži tejto webovej stránky.

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane sa vaše údaje zhromažďujú, keď nám ich poskytnete. Môžu to byť napríklad údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára.

Ostatné údaje sú automaticky zhromažďované našimi IT systémami, keď navštívite webové stránky. Ide najmä o technické údaje (napr. internetový prehliadač, operačný systém alebo čas zobrazenia stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na našu webovú stránku.

Na čo používame vaše údaje?

Časť údajov sa zhromažďuje na zabezpečenie bezchybného poskytovania webovej stránky. Ďalšie údaje sa môžu použiť na analýzu vášho správania.

Aké máte práva týkajúce sa vašich údajov?

Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel a v prípade ďalších otázok týkajúcich sa ochrany údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži. Okrem toho máte právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu.

Analytické nástroje a nástroje tretích strán

Pri návšteve našej webovej stránky možno štatisticky vyhodnotiť vaše správanie pri surfovaní. To sa vykonáva predovšetkým pomocou súborov cookie a takzvaných analytických programov. Analýza vášho správania pri surfovaní je zvyčajne anonymná; správanie pri surfovaní sa nedá vysledovať späť k vám. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej zabrániť tým, že nebudete používať určité nástroje. Podrobné informácie o tom nájdete v nasledujúcom vyhlásení o ochrane údajov.

Proti tejto analýze môžete namietať. O možnostiach podania námietky vás budeme informovať v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

2. Všeobecné poznámky a povinné informácie

Ochrana údajov

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade so zákonnými predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré možno použiť na vašu osobnú identifikáciu. Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Radi by sme upozornili, že prenos údajov na internete (napr. komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné medzery. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

Poznámka o zodpovednom orgáne

Správcom údajov na tejto webovej stránke je:

TOQ Dienstleistungs-GmbH / TOQ Personalleasing-GmbH
Heinrich-Heine-Straße 1
07749 Jena
Telefon: 03641 / 309620
E-Mail:  Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prevádzkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov (napr. mien, e-mailových adries a podobne).

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Mnohé operácie spracovania údajov sú možné len s vaším výslovným súhlasom. Už udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť spracovania údajov vykonaného do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Právo odvolať sa na príslušný dozorný orgán

V prípade porušenia zákona o ochrane údajov má dotknutá osoba právo podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu. Príslušným dozorným orgánom pre otázky ochrany údajov je krajinský komisár pre ochranu údajov spolkovej krajiny, v ktorej má naša spoločnosť sídlo. Zoznam úradníkov pre ochranu údajov a ich kontaktné údaje nájdete na tomto odkaze:

www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na to, aby sme údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo v rámci plnenia zmluvy, odovzdali vám alebo tretej strane v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požiadate o priamy prenos údajov inému prevádzkovateľovi, uskutoční sa len vtedy, ak je to technicky možné.

Šifrovanie SSL alebo TLS

Z bezpečnostných dôvodov a na ochranu prenosu dôverného obsahu, ako sú objednávky alebo otázky, ktoré nám ako prevádzkovateľovi stránky posielate, táto stránka používa šifrovanie SSL alebo TLS. Šifrované pripojenie spoznáte podľa toho, že sa v riadku adresy prehliadača zmení adresa z "http://" na "https://" a podľa symbolu zámku v riadku prehliadača.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, údaje, ktoré nám posielate, nemôžu čítať tretie strany.

Informácie, blokovanie, vymazanie

V rámci platných právnych ustanovení máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o svojich uložených osobných údajoch, ich pôvode a príjemcovi a účele spracovania údajov a prípadne právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Na tento účel, ako aj v prípade ďalších otázok týkajúcich sa osobných údajov nás môžete kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v tiráži.

Námietka proti reklamným e-mailom

Používanie kontaktných údajov zverejnených v rámci povinnosti tlače na zasielanie reklamných a informačných materiálov, ktoré neboli výslovne vyžiadané, je týmto zakázané. Prevádzkovatelia stránok si výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky v prípade nevyžiadaného zasielania reklamných informácií, ako sú napríklad nevyžiadané e-maily.

3. Úradník pre ochranu údajov

V našej spoločnosti sme vymenovali úradníka pre ochranu údajov.

Úradník pre ochranu údajov:

Daniel Leger
Heinrich-Heine-Str.1
07749 Jena
Telefon: 03641 / 30962-0
E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

4. Zhromažďovanie údajov na našej webovej lokalite

Cookies

Aby sme návštevu našej webovej stránky zatraktívnili a umožnili používanie určitých funkcií, používame na rôznych stránkach takzvané súbory cookie. Ide o malé textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení. Niektoré súbory cookie, ktoré používame, sa vymažú po skončení relácie prehliadača, t. j. po zatvorení prehliadača (tzv. súbory cookie relácie). Iné súbory cookie zostávajú vo vašom koncovom zariadení a umožňujú nám alebo našim partnerským spoločnostiam rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve (trvalé súbory cookie). Svoj prehliadač môžete nastaviť tak, aby ste boli informovaní o nastavení súborov cookie a mohli sa individuálne rozhodnúť o ich prijatí alebo vylúčiť prijatie súborov cookie pre určité prípady alebo všeobecne. Ak neprijmete súbory cookie, funkčnosť našej webovej stránky môže byť obmedzená.

Súbory denníka servera

Poskytovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie do takzvaných súborov denníka servera, ktoré nám váš prehliadač automaticky odovzdáva. Sú to:

  • Typ a verzia prehliadača
  • Použitý operačný systém
  • URL odkazovateľa
  • Názov hostiteľa pristupujúceho počítača
  • Čas požiadavky servera
  • IP adresa

Tieto údaje sa nespájajú s inými zdrojmi údajov.

Základom spracovania údajov je článok 6 ods. 1 písm. f DSGVO, ktorý umožňuje spracovanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení.

Kontaktný formulár

Ak nám pošlete otázky prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré ste v ňom uviedli, uložíme na účely spracovania otázky a v prípade ďalších otázok. Tieto údaje neposkytujeme ďalej bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov zadaných v kontaktnom formulári je preto založené výlučne na vašom súhlase (článok 6 ods. 1 písm. a DSGVO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Na tento účel postačuje neformálna komunikácia prostredníctvom e-mailu. Zákonnosť operácií spracovania údajov vykonaných do odvolania zostáva odvolaním nedotknutá.

Údaje, ktoré zadáte do kontaktného formulára, zostanú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, neodvoláte svoj súhlas s ich uchovávaním alebo kým nepominie účel ich uchovávania (napr. po ukončení spracovania vášho dopytu). Záväzné právne ustanovenia - najmä lehoty uchovávania - zostávajú nedotknuté.

Spracovanie údajov (údaje o zákazníkoch a zmluvy)

Osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu, v akom sú potrebné na vytvorenie, obsah alebo zmenu právneho vzťahu (inventárne údaje). Deje sa tak na základe článku 6 ods. 1 písm. b DSGVO, ktorý umožňuje spracúvanie údajov na účely plnenia zmluvy alebo predzmluvných opatrení. Osobné údaje o používaní našich internetových stránok (údaje o používaní) zhromažďujeme, spracúvame a používame len v rozsahu potrebnom na to, aby sme používateľovi umožnili používať službu alebo aby sme mu vystavili faktúru.

Zhromaždené údaje o zákazníkovi budú vymazané po dokončení objednávky alebo ukončení obchodného vzťahu. Zákonné lehoty uchovávania zostávajú nedotknuté.

Používanie sledovania konverzií v službe Google AdWords

Táto webová stránka používa online reklamný program "Google AdWords" a v rámci neho aj sledovanie konverzií. Súbor cookie na sledovanie konverzií sa nastaví, keď používateľ klikne na reklamu umiestnenú spoločnosťou Google. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú v systéme vášho počítača. Tieto súbory cookie strácajú svoju platnosť po 30 dňoch a nepoužívajú sa na osobnú identifikáciu. Ak používateľ navštívi určité stránky tejto webovej lokality a platnosť súboru cookie ešte nevypršala, spoločnosť Google a my budeme môcť rozpoznať, že používateľ klikol na reklamu a bol presmerovaný na túto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords dostane iný súbor cookie. Súbory cookie preto nemožno sledovať na webových stránkach zákazníkov AdWords. Informácie získané pomocou súboru cookie konverzie sa používajú na vytváranie štatistík konverzií pre zákazníkov AdWords, ktorí si zvolili sledovanie konverzií. Zákazníci sa dozvedia celkový počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku označenú značkou na sledovanie konverzií. Nedostávajú však žiadne informácie, ktoré by sa dali použiť na osobnú identifikáciu používateľov. Ak si neželáte zúčastňovať sa na sledovaní, môžete toto používanie odmietnuť jednoduchou deaktiváciou súboru cookie na sledovanie konverzií od spoločnosti Google prostredníctvom internetového prehliadača v rámci používateľských nastavení. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.

Ďalšie informácie o zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google nájdete na tejto webovej adrese: www.google.de/policies/privacy/ Zásady ochrany osobných údajov

Google Web Fonts

Táto stránka používa takzvané webové písma poskytované spoločnosťou Google na jednotné zobrazovanie písiem. Keď vyvoláte stránku, prehliadač načíta potrebné webové písma do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby sa texty a písma správne zobrazovali.

Na tento účel sa musí prehliadač, ktorý používate, pripojiť k serverom spoločnosti Google. Spoločnosť Google tak vie, že na našu webovú lokalitu ste pristupovali prostredníctvom vašej IP adresy. Webové písma Google sa používajú v záujme jednotnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f DSGVO.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové písma, počítač použije štandardné písmo.

Ďalšie informácie o webových písmach Google nájdete na adrese developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: www.google.com/policies/privacy/.

We use cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookie. Niektoré z nich sú nevyhnutné na prevádzku stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto webovú stránku a používateľský zážitok (sledovacie súbory cookie). Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete súbory cookie akceptovať. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete neprijať súbory cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.