Naše služby

Zamestnanecký lízing

Spoločnosť TOQ Personalleasing GmbH bola založená v roku 2015 s cieľom, ... aby sme mohli ešte flexibilnejšie a v krátkom čase poskytovať podporu našim zákazníkom. Pomocou dočasných pracovníkov môžeme rýchlo obsadiť voľné pracovné miesta u našich klientov počas obdobia najväčších objednávok a hospodárskych výkyvov. Dočasné zamestnanie zahŕňa dočasné zapožičanie zamestnanca našim klientom ako nájomcom. Zamestnanec je zamestnaný spoločnosťou TOQ Personalleasing GmbH ako nájomcom a vykonáva svoju prácu pre zákazníka.
TOQ Personalleasing je členom Združenie nemeckých agentúr dočasného zamestnávania (iGZ e.V.) a je držiteľom neobmedzeného povolenia na poskytovanie dočasných pracovníkov v súlade s § 1 AÜG.


Zmluva o dielo

V rámci zákonných požiadaviek môžeme pre našich klientov pôsobiť aj ako dodávateľská spoločnosť. ... a prispieť tak k efektívnej a hospodárnej výrobe zmluvnej spoločnosti.
V zmluve o dielo a službách je zhotoviteľ poverený zhotovením diela. Zmluvou sa objednávateľ zaväzuje zhotoviť sľúbené dielo za cenu dohodnutú s objednávateľom (porovnaj § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka). Pri tejto objednávke výrobca koná nezávisle ako podnikateľ. To znamená, že sám rozhoduje o tom, ako a akými pracovnými prostriedkami, akými zamestnancami a s akým časovým odstupom má byť zákazka dokončená. Zodpovednosť za zhotovenie "diela" a úplnú zodpovednosť za konečný výsledok preto nesie výlučne spoločnosť TOQ Dienstleistungs-GmbH, ktorá následne dielo zhotovuje s vlastnými zamestnancami. Klientovi sa fakturuje len za prijatý konečný výsledok, nie za prácu alebo pracovný čas.


Umiestnenie a podpora personálu

Vyhľadávame a prijímame vhodných kvalifikovaných zamestnancov pre našich klientov ... na základe vytvoreného profilu požiadaviek. Zamestnancov nevyberáme na miestnom trhu práce, ale na celoštátnej úrovni. To nám umožňuje nájsť pre vašu spoločnosť skutočne vhodných zamestnancov.
Okrem toho vám ponúkame ďalšie služby v súvislosti s organizáciou náboru, ako aj nepretržitú personálnu podporu pri začleňovaní nového zamestnanca do spoločnosti.

 
We use cookies

Na našich webových stránkach používame súbory cookie. Niektoré z nich sú nevyhnutné na prevádzku stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto webovú stránku a používateľský zážitok (sledovacie súbory cookie). Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete súbory cookie akceptovať. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete neprijať súbory cookie, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie tejto webovej lokality.